Δωρεάν χρήση αιθουσών συνδριάσεων για startups

Στο Ελληνικό επιχειρείν βλέπουμε τήν ανάπτυξη τών startups -νεοφυείς επιχειρήσεις μέ καινοτόμο προσανατολισμό και προοπτικές νά αυξήσoυν εκθετικά τίς δραστηριότητας της σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν.

Οι start-up επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης από το 2010 έως σήμερα. Αυτή την περίοδο εκτιμάται ότι οι startups στην Ελλάδα απασχολούν περισσότερους από 3,000 εργαζόμενους μειώνοντας τό brain drain καί επαναπατρίζοντας ένα μέρος των επιστημόνων που εργάζεται στο εξωτερικό.

Τό συνεδριακό κέντρο τών εξοπλισμένων γραφείων CoWork.gr είναι στήν διάθεση κάθε startup επιχείρησης εντελώς δωρεάν .
Mέ αυτόν τόν τρόπο οί συνεργατικοί χώροι εργασίας στήν Αθήνα CoWork.gr στοχεύουν νά συμβάλλουν στήν αξιόλογη κοινωνική προσφορά τών start ups στήν βελτίωση τού οικονομικού κλίματος.
CoWork.gr - το coworking space μας στά Νότια Προάστεια στήν Αθήνα προσφέρουμε δωρεάν χρήση τών αιθουσών συνεδριάσεων μας γιά ημερίδες,παρουσιάσεις , αναζήτηση χρηματοδότησης κλπ .

Κratinou Suite. Αίθουσα συνεδριάσεων - 12 ατόμων σέ τραπέζι συνεδριάσεων
Γιά επιμέρους παρουσιάσεις πχ γιά εύρεση οικονομικών πόρων που θα στηρίξουν κάθε εκκολαπτόμενο επιχειρηματία.

Η παροχή χρηματοδότησης μπορεί να αποτελείται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες .Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται διάφορα επενδυτικά fund όπως του Equifund σέ συνεργασία μέ τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το πρόγραμμα συνδράμει για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η σύσταση νέων επιχειρήσεων, πρόσβαση ΜμΕ ,επενδυτικά κεφάλαια για εκσυγχρονισμό ή ανάπτυξη προϊόντων, έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομία.
Περισσότερα από €500 εκατ αναμένεται νά διοχετευθούν στά επόμενα χρόνια σε ελληνικά start ups μέσω του Equifund.

Ή ενοικίαση επιπλωμένων γραφείων στόν πολυχώρο εργασίας CoWork.gr είναι ή ιδανική επιλογή στέγασης γιά start ups. Τά ευέλικτα γραφεία πρός ενοικίαση CoWork.gr , μέ θέα τήν Αίγινα, θά σας εμπνεύσουν νά εστιάζετε αναπόσπαστα στήν επιτυχία !
Επικοινωνήστε μαζί μας στό coworking space στήν Αθήνα - CoWork.gr γιά ένα λαμπρό μέλλον!