ΚΦΑΣ Συστεγαση Επιχειρησεων

 

ΚΦΑΣ (Kωδικαs Φορολογικηs Αποικωνισηs Συναλλαγων )

                 Συστεγαση Επιχειρησεων

Μέ τήν διάταξη στις 1 /1/2013 επιτρέπει τήν συστέγαση εταιριών νά λειτουργούν στόν ίδιο χώρο επιχειρήσεις ακόμα και μέ τό ίδιο αντικείμενο.
Επιτρέπεται   σέ ένα χώρο συστέγασης  όπως στόν πολυχώρο  CoWork.gr
συστέγαση επιχειρήσεων μέ ίδιο αντικείμενο,συστέγαση επιχειρήσεων μέ διαφορετικό αντικείμενο ,έδρες η υποκαταστήματα εταιριών,συστέγαση ατομικών επιχειρήσεων,συστέγαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, συστέγαση εμπορικών επιχειρήσεων, συστέγαση ομοιοειδών επιχειρήσεων,συστέγαση ελευθέρων επαγγελματιών  κλπ.

Ο κάθε ενοικιαστής υποβάλλει  στήν εφορία το μισθωτήριο συστέγασης  μέ τήν  CoWork.gr και παίρνει ΑΦΜ λειτουργίας τής επαγγελματικής του δραστηριότητας .

 

Αφήστε μια απάντηση