Εργα Τεχνης

CoWork.gr - Art 

Τό νέο μας κτίριο coworking ανοίγει σύντομα παρουσιάζοντας αριστουργήματα αφηρημένης τέχνης

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Guernica
Pablo Picasso

Yellow, Red, Blue
Wassily Kandinsky

Composition X
Wassily Kandinsky

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Blue I
Joan Miro

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Blue II
Joan Miro

Blue III
Joan Miro

The Knifegrinder
Kazimir Severinovich Malevich

Bureau and Room
Kazimir Severinovich Malevich

Woman with Pails
Kazimir Severnovich Malevich

The Village after the Snowstorm
Kazimir Severnovich Malevich

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Composition No. 10
Piet Mondrian

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Composition C (NO III) with red,yellow and blue  Piet Mondrian

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Composition with red yellow and blue
Piet Mondrian

εξοπλισμένα γραφεία Αθήνα,γραφείο πρός ενοικίαση Αθήνα

Composition No. 8
Piet Mondrian

The Three Graces
Robert Delauney