Α - Alpha. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

B - Beta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Γ - Gamma. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Δ - Delta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

E -Epsilon. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Z - Zeta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

H - Eta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Θ - Theta. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

K - Kappa. Ενοικίαση εξοπλισμένο γραφείο

Εξοπλισμένα γραφεία υποδοχή

Εξοπλισμένα γραφεία υποδοχή

Εξοπλισμένα γραφεία υποδοχή

Εξοπλισμένα γραφεία κουζίνα

Εξοπλισμένα γραφεία Θέα Αίγινα

Y-Upsilon. Ενοικίαση γραφείο συστέγασης

Ω - Omega. Ενοικίαση γραφείο συστέγασης

Saronikou Lounge - Καφετέρια

Saronikou Lounge- Καφετέρια

Saronikou Lounge - Καφετέρια

Saronikou Lounge - Καφετέρια

Mesogeios Suite. Αίθουσα συνεδρίασης

Mesogeios Suite.Αίθουσα συνεδρίασης

Aegina Suite. Αίθουσα συνεδρίασης

Kratinou Suite Αίθουσα συνεδρίασης

CoWork.gr Είσοδος κτιρίου

Cowork.gr Είσοδος κτιρίου

CoWork.gr. Office & Conference Center

CoWork.gr. Office & Conference Center.