Α - Alpha.

Β - Beta.

Γ - Gamma.

Δ - Delta.

Ε - Epsilon.

Ζ - Zeta.

Η - Eta.

Θ - Theta.

Κ - Kappa.

Aegina Suite

Aegina Suite

Aegina Suite

εξοπλισμένα γραφεία πρός ενοικίαση,ενοικίαση μικρού γραφείου,μικρό γραφείο πρός ενοικίαση,αίθουσες συνεδριάσεων,εναλλακτικοί χώροι σεμιναρίων

Θέα Αίγινα

Θέα Αίγινα

Κουζίνα

Θέα Αίγινα

Θέα Αίγινα

Θέα Αίγινα

Υποδοχή

Υποδοχή

Υποδοχή

εξοπλισμένα γραφεία πρός ενοικίαση,ενοικίαση μικρού γραφείου,μικρό γραφείο πρός ενοικίαση,αίθουσες συνεδριάσεων,εναλλακτικοί χώροι σεμιναρίων

Yποδοχή

Λ- Lamda

Λ- Lamda

Π- Pi

Π- Pi

Ο - Omicron

Σ- Sigma

Τ- Taf

Υ-Upsilon.

Υ -Upsilon.

Ω- Omega

Ω - Omega

SaronikouLounge

Kratinou Suite

εξοπλισμένα γραφεία πρός ενοικίαση,ενοικίαση μικρού γραφείου,μικρό γραφείο πρός ενοικίαση,αίθουσες συνεδριάσεων,εναλλακτικοί χώροι σεμιναρίων

Είσοδος

CoWork.gr

εξοπλισμένα γραφεία πρός ενοικίαση,ενοικίαση μικρού γραφείου,μικρό γραφείο πρός ενοικίαση,αίθουσες συνεδριάσεων,εναλλακτικοί χώροι σεμιναρίων

CoWork.gr.

εξοπλισμένα γραφεία πρός ενοικίαση,ενοικίαση μικρού γραφείου,μικρό γραφείο πρός ενοικίαση,αίθουσες συνεδριάσεων,εναλλακτικοί χώροι σεμιναρίων

CoWork.gr